Child pages
  • Automatisk avbokning av övergivna bokningar

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Gruppaktivtetsbokningar raderas aldrig.
  • Debiterade bokningar raderas aldrig.
  • Enbart bokningar på preliminära beställningar raderas.
  • Enbart bokningar gjorda i internetbokningen raderas.
  • Ej debiterbara produkter raderas inte.

...