Child pages
  • Inställningar Ekonomi

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

 


Section


Column
width30%

Dag i månaden för autogirodragning:


Column
width70%

Den dag i månaden då ni avtalat med kunden att pengar ska dras. Vanligtvis i slutet av månaden. Ange max 28 för att det ska fungera som förväntat. Dagen är endast ett förslag, du har alltid möjlighet att ändra dragningsdatumet i samband med autogirokörningen.


...

Section


Column
width30%

Visa detaljerad avtalegiroinformation vid inläsning:


Column
width70%

Vid inläsningstillfället visas detaljerad information om alla KID-förändringar..

 

 
Section


Column
width30%

Spärra kort efter antal förfallodagar:


Column
width70%

Spärra inpassering om kunden har en faktura som är förfallen med så här många dagar. Påverkas av schemalagda aktiviteten "Uppdatera flagga för obetalda abonnemangsfakturor"

Task på: Inga stängs av pga obetalda fakturor om det inte är en abonnemangsfaktura och i det fallet stängs nyttjaren av abonnemangsbokningen av.
Task av: Beställare person stängs av pga obetald faktura oavsett om det är abonnemangsfaktura eller inte. Om beställare organisation finns stängs ingen av.


...

Brponly
TitleTitel


Section


Column
width30%

<salaryExportTemplate>:


 
Column
width70%

 

 


Section


Column
width30%

Inkludera dagens datum i uppsägningstid:


Column
width70%

Om man vill inkludera dagens datum i uppsägningstiden så aktiveras det här. I praktiken innebär det att kunden betalar en dag mindre vid uppsägning.


...

Section


Column
width30%

Namn på lokal inkatalog för finvoice


Column
width70%

Standardvärde 'created'

Filerna hamnar då i <Lokal in- och utkatalog för filserver>/finvoice/created

 

...
Section


Column
width30%

Fråga om krediteringsfil ska skapas vid kreditering (createNetsFileOnCreditInfo)


Column
width70%

Standardvärde false

Efter att man aktiverat denna och när man krediterar en faktura som ligger hos Nets så får man en fråga om att skapa en annulleringsfil för denna. Detta är normalt avslaget.

 

 

...
Brponly
TitleTitel


Section


Column
width30%

Max storlek för behandling av resultatfiler (MB)


Column
width70%
Ignorerar filer större än denna gräns (default 70 MB). Har hjälpt oss undvika inläsning av fil med dubbeldragningar.