Child pages
 • Organisationskortet

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kontaktregister > Organisationer alternativt tryck "F8", sök upp den aktuella organisationen och dubbelklicka på den.
 2. Vid fältet "Personer" finns en lista med de personer som är kopplade till organisationen.
  Det finns även fyra knappar ikoner för att styra vilka personer som är kopplade till organisationen:
  • "PappersikonenPapper/snöflinga" skapar en ny person och kopplar den till vald organisation.
  • "PennaPapper/pappersikonenpenna" visar den person som är vald i listan och ger möjlighet att ändra den personens uppgifter.
  • "SoptunnanSoptunna" tar bort markerad person från organisationen men raderar den inte från kontaktregistret.
  • "KikarenKikare" söker upp en person som redan finns i kontaktregistret och kopplar den till organisationen.