Child pages
  • Inloggning och lösenord

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rullgardinsmenyn är nu fylld med användare som de senaste två (2) veckorna lyckats logga in i BRP på denna dator. Den senast inloggade är förvald.
Är rätt person förvald är bara att ange lösenorden eftersom att den rutan är markerad.
Välj annars person i listan eller logga in på samma sätt som första gången.

Logga in i BRP med kort & kortläsare

Om ni har en kortläsare kopplad till datorn som används för t.ex registrering av medlemskort eller inpassering av kunder så kan man också använda denne för att logga in i BRP. Personal läser då sitt kort i läsaren när inloggningsrutan är uppe och BRP kommer då automatiskt logga in personen i BRP som kortet tillhör. Hör av er till support för att aktivera.

Inloggning på internetbokningen

...