Child pages
  • Vanliga frågor - Autogiro

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Kontrollera med BGC att ni får alla resultatfiler enligt våra rekommendationer, se Driftsättning autogiro (Sverige). Lättast att missa är "Fellista/Registerkontroll". Kontrollera för säkerhets skull också att alla filer har samma leveranssätt vilket har gett problem någon gång.
  2. Har senaste filen levererats? Då brukar nästan alltid finnas några fakturor med felkod 1 = Täckning saknas. Tills dess har en del förnyad täckning.
  3. Gamla ag-formatet används. Kontakta bank och be om att få filer enligt nya autogiroformatet

...

Felkod

Förklaring

0

Inget fel eller makulerad betalning

1

Betalningen avvisad, täckning saknas.

2

Betalningen avvisad, autogirokoppling saknas (kontot avslutat eller medgivandet
är makulerat av betalaren i internetbanken)

4Betalningen avvisad, autogirokoppling saknas (pågående byte av kontonummer / uppläggning av medgivande)

9

Betalningen avvisad, förnyad täckningskontroll kommer att ske nästa bankdag

...