Child pages
  • Särredovisning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bokas två timmar särredovisas dubbelt så mycket som det satta beloppet. 

Osv. 

Brponly
TitleInställning

Sätt inställningen alternativeAccountingAmountNotFixed=false ifall man vill ha det gamla beteendet. Då var det särredovisadebeloppet fast.