Child pages
  • Anonymisera person

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kräver rättigheten "Personer - Markera för anonymisering". Du hittar den under kontaktregister/inställningar/roller

  1. Kontaktregister > Personer alternativt "F9" och sök aktuell person. Markera personen i personlistan och klicka på knappen "Radera".
  2. Dialogfönster "Fråga" öppnas och du svarar på frågan "Är du säker att du vill radera markerad post?".
  3. Dialogfönster "Fråga" öppnas och anonymiseringen verifieras genom att du svarar på frågan "Är du säker att du vill markera personen för anonymisering?".
  4. Klicka på knappen "Ja" om personen ska anonymiseras eller "Nej" om personen ska vara kvar . 

...

Observera att det inte går inte att ta bort personer som har pågående abonnemang, odebiterade bokningar eller värdekort med värde kvar. Detta gäller även inaktiva värdekort. 

Anonymisera personal från kontaktregistret

...

Värdet för Y är som standard en månad. För att ändra detta värde kontakta BRP:s support.

Brponly
TitleInställning
Inställningen emptyPersonsInactiveAfterMonths bestämmer Y. 

...


Schemalagd anonymisering av inaktiva personer går även att köpa till och schemalägga, kontakta BRP:s support för beställa och aktivera det.

...