Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ni kan själva skriva in era supportärenden i vårt ärendehanteringssystem, Zendesk http://helpdesk.brpsystems.se. I Zendesk kan ni även följa utvecklingen på ert supportärende.
  • Supportärenden kan även skickas med e-post till support@brpsystems.se
  • För information om hur du skapar ett konto eller logga in i Zendesk, se vanliga frågor nedan
  • Ring oss på 013-342 00 20

Vår support är öppen vardagar mellan 09.00 - 19.00 och helgdagar mellan klockan 11.00 - 15.00. Vid  Vid driftstopp utöver ovanstående tider är vår jour öppen dygnet runt.

...