Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ni kan själva skriva in era supportärenden i vårt ärendehanteringssystem, Zendesk http://helpdesk.brpsystems.se. I Zendesk kan ni även följa utvecklingen på ert supportärende.
  • Supportärenden kan även skickas med e-post till till support@brpsystems.se
  • För information om hur du skapar ett konto eller logga in i Zendesk, se vanliga frågor nedan

Vår support är öppen vardagar mellan 09.00 - 19.00 och helgdagar mellan klockan 11.00 - 15.00. Vid driftstopp utöver ovanstående tider är vår jour öppen dygnet runt.

...

Hur tar man en skärmdump?
Åtkomst Zendesk
Hur gör man en tvingad avslutning?
Varför tappades gruppaktivitetsbokningen bort?
Varför visas personens namn med kursiv stil?
Varför kan inte kunden betala via webbokning?
Varför har köpet inte registrerats trots att pengar har dragits? (Internetbetalning)
Varför blev det en dubbeldragning vid kortbetalning?
Varför kan inte kunden passera in?
Betala med värdekort i kassan
Varför syns inte gruppaktiviteten på Internet alt i kundkiosken?
Varför kan bara vissa kunder boka in sig?
Varför fick inte kunden en varning?
Varför är resursvyn grå?
Hur kommer jag åt mina lokala filer från Netono?
Vanliga frågor - Fakturering
Vanliga frågor - Autogiro