Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

VideoDescriptionVideo: Hantera autogiromedgivanden (Sverige)Link/Autogiromedgivanden/Autogiromedgivanden.html

Video
DescriptionHantera avtalegirofullmakter (Norge)
Link/Avtalegiromedgivanden/Avtalegiromedgivanden.html
Video
DescriptionDebitera AG-abonnemang
Link/Autogirodragning/Autogirodragning.html
VideoDescriptionResultat av AG-dragning (trekk)Link/Dragningsresultat/Dragningsresultat.html

Video: Hantera avtalegirofullmakter

Video: Hantera autogirodragning/avtalegirotrekk

Video: Hantera resultat

 

Autogiro (Sverige)

Driftsättning autogiro internetbank (Sverige)
Autogiromedgivande
Elektroniska medgivanden, som låter kunder själva skapa autogiromedgivanden genom sin internetbank.
Medgivande via hemsida
Autogiro, bankgiro inbetalningar och automatiskt filutbyte mot BGC
Avisering av autogirodebitering 

...