Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Externa inpasseringssystem kontrollerar inte inpasseringar direkt mot BRP. Istället skickar BRP regelbundet information om vilka kort som har rätt att passera in (vanligen giltiga abonnemang) till inpasseringssystemet.

ASSA ARX
R-Card M5 Bewator Entro
IBC