Child pages
  • Resursvy

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Avstånd mellan tidslinjer:

Column
width70%

Antal minuter.

Section
Column
width30%

Justera rutnäts starttid till hel timma:

Column
width70%

Om första strecket i bokningsschemats rutnät ska börja på hel timma.

Section
Column
width30%

Visa alla:

Column
width70%

Visar även de resurser som inte är schemalagda för aktuell dag. De är inte bokningsbara.

...