Child pages
  • Medlemsrapport för år

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sökkriterier

Förklaring

År

Ange för vilket år ni önskar se medlemsstatistik

Anläggning

Resultatet visar de abonnemang som är kopplade till vald anläggning

Max antal dagar mellan abonnemang

Används om ni tillåter att abonnemang för medlemsskap ska betraktas som oavbrutet om kunden tecknar ett nytt abonnemang inom ett visst antal dagar. Ange hur många dagar efter att det aktiva abonnemanget går ut som ett nytt abonnemang måste tecknas för att medlemsskapet ska betraktas som oavbrutet.
Exempel:
Siffran 10 anges i fältet
Ett abonnemang som den 15:e januari inte längre kommer att vara aktivt betraktas som oavbrutet om kunden tecknar ett nytt abonnemang senast 10 dagar efter att det gamla abonnemanget går ut, d.v.s. innan den 25:e januari

Resultat

Ingående balans:
Ingående balans i varje månad beräknas genom att de två första raderna summeras, d.v.s. antal "Medlemmar (ej frysta)" och antal "Frysta".

...