Child pages
  • Abonnemang (statistik)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Makulerade abonnemang försvinner helt ur statistiken.

Genom att dubbelklicka på ett värde i tabellen visas de abonnemang som ligger till grund för den statistiken.

Exempel på hur abonnemang betraktas: abbstatistik.pdf

...

Den månad som abonnemanget räknas i baseras på abonnemangets slutdatum, d.v.s. datum som är senast av bundet och debiterat t.o.m. Det är alltså inte uppsägningsdagen som används.

Genom att dubbelklicka på ett värde i tabellen visas de abonnemang som ligger till grund för den statistiken.

Medlemmar utan gällande abonnemang

...