Child pages
  • Närvarostöd

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I BRP finns möjlighet att ta ut rapporter som är underlag till att få LOK-stöd. Detta I BRP Classic finns detta under menyn Statistik > Närvarostöd och i BRP Cloud hittas det i Back office > Statistik > Närvarostöd.

Se Riksidrottsförbundets hemsida för en komplett beskrivning av närvarostöd, https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/ .

...

Följande rapporter måste finnas konfigurerade under menyn Inställningar > Rapportmallar. Motsvarande i BRP Cloud är Configuration > Inställningar > Rapportmallar.

Namn

Innehållstyp

Mall

Närvarokort

Närvarostöd

presencecard.jasper

Underlag för LOK-stöd

Närvarostöd

presenceLandscape.jasper

...