Child pages
  • Inställningar Internetbokning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Flyttat Tillåt kundregistrering på internet

...

Section
Column
width30%

Visa värdekortsnummer:

Column
width70%

Gör att värdekortsnummer visas i abonnemangs- och värdekortssummeringen (under Medlemskap).

Section
Column
width30%

Tillåt kundregistrering på internet

Column
width70%
Tillåt kundregistrering via inloggningsruta på kundwebben utanför abonnemangsregistrering.