Child pages
  • Gruppaktivitetsprodukten

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

VideoDescriptionVideo: Skapa en gruppaktivitetsproduktLink/ Gruppaktivitetsprodukt/Gruppaktivitetsprodukt.html

Basuppgiftsfliken

Gruppaktivitetsproduktens namn visas bl.a. för de kunder som bokar via nätet. I de flesta fall debiteras kunden inte för deltagande i en gruppaktivitet annat än genom abonnemang och entréer, så därför ska "Ej debiterbar" markeras. Detta gör att inte en massa odebiterade bokningar skapas när kunderna bokar upp sig på en gruppaktivitet. En gruppaktivitet ska inte heller visas i kassan. Detta eftersom man alltid vill boka upp sig på ett specifikt pass.

...