Child pages
  • Kortinformation

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

OBS. Om ni använder Gantner-armband kan kunder som inte har någon uppenbar koppling till ett armband visas när man läser in ett nummer. Det vanligaste är att kunden tidigare har köpt en engångsentré som kopplats till det aktuella armbandet. Detta är normalt och kopplingen försvinner så fort armbandet återanvänds till en annan entré/värdekort/abonnemang.

Arrangemang

Om ägaren till kortet är kopplad som deltagare på arrangemanget så visas nedanstående information:

  • arrangemangets produktnamn
  • tidsintervall från basuppgifterna
  • veckodag och klockslag från arrangemangets Avancerat-flik

Endast ett aktivt arrangemang visas, skulle det finnas flera aktiva arrangemang visas det vars startdag ligger närmast i tiden.