Child pages
  • Betala med passerkort

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En beställning gjord för en entré med förladdat värde kan hanteras på två sätt. Om beloppet inte utnyttjats kan det tillhörande värdekortet tömmas på samma sätt som andra värdekort töms. Se Tömning av utgångna värdekort. Om det förladdade värdet har utnyttjats delvis kan det resterande värdet kvittas mot en annan produkt avsedd för detta ändamål. Skapa en produkt "Ej nyttjade förskott" eller liknande och koppla den till lämpligt konto. Använd sedan denna produkt för att köpa slut på det förladdade värdekortet.