Child pages
 • Arrangemangsdeltagare

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Produkter > Arrangemang, markera det arrangemang du vill boka där en deltagare ska bokas in, klicka på "Boka".
 2. Sök upp och markera beställaren, klicka på "Välj".
 3. Ange hur många platser som beställningen ska boka samt övrig information.
 4. Verifiera bokningen genom att klicka på "OK" eller ångra genom att klicka på "Avbryt".
 5. Stäng arrangemangslistan.
 6. Ni kan nu ta med beställningen med deltagaravgiften till kassan, eller skapa en faktura.

Bokning av flera platser

Ni kan Det går att boka in flera deltagare på ett arrangemang på en och samma beställning genom att i fältet "Antal platser" ange de antal platser som ska bokas. Se ovan för övrig beskrivning.

...

 1. Produkter > Arrangemang, markera det arrangemang du vill avboka där en deltagare ska avbokas och klicka på "Visa" eller dubbelklicka på aktuellt arrangemang.
 2. Klicka på fliken "Deltagare".
 3. Markera namnet på deltagaren som ska avbokas, klicka på ikonen "Soptunna" (Radera).
 4. Verifiera avbokningen genom att på frågan "Vill du avboka (namn)" klicka på "Ja" eller ångra avbokningen genom att klicka på "Nej".

...

Öppna Produkter > Arrangemang. Markera de arrangemang som du vill önskas ha med till deltagarlistan. Klicka på "Deltagare".

...