Child pages
  • Gruppaktivitetsprodukten

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Antal dropin-platser:

Column
width70%

En dropin-plats är i BRP ett begrepp för platser på gruppaktiviteter som inte kan förhandsbokas. Ange hur många platser av det totala antalet platser som ska reserveras som dropin-platser. Dessa platser kan inte bokas via webbokningen utan bokas på plats i anläggningen.

Section
Column
width30%

Skriv ut biljettAnvänd avprickning:

Column
width70%

Anger om det ska skrivas ut en biljett till denna gruppaktivitet i samband med att kunden passerar inAktiverar avprickningsfunktionen för gruppaktiviteten.

Section
Column
width30%

CSS-klass:

Column
width70%

Namnet på en CSS klass som ska läggas på den TD i internetbokningen som innehåller gruppaktivitetsnamnet (detta görs i regel av den som designar era websidor).

...