Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Samtliga nya integrationer ska dokumenteras här. 
Krav för att klassas som integration är att tredjepart är inblandad.
Strukturen är Kundspecifik information med en child där konfiguration är.