Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Målbild :

Samtliga nya integrationer ska dokumenteras här. 
Krav för att klassas som integration är att tredjepart är inblandad.

Strukturen är Kundspecifik information med en child där konfiguration är.