Child pages
  • Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleInfo

BRP har möjlighet att ta emot beställningar från Benify/Wellnet/Söderberg & Partners.

Samtliga integrationer är under pilottestning hos några kunder. BRP skickar nyhetsbrev när testerna är klara. (2015-12-15) 

Benify/Wellnet/Söderberg & Partners

...