Child pages
  • Inställningar Internetbokning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Använd väntelistareservlista:

Column
width70%
 
Section
Column
width30%

Kräv förskottsbetalning av tjänster:

Column
width70%
  • Gör att användaren kommer direkt till kundvagnen efter bokning av tjänst. Inloggningen krävs inte för att göra bokningen utan istället när användaren vill betala.
  • Den här inställningen gör också att bokningar som inte betalats eller bekräftats kan rensas bort. För att bokningar ska rensas bort måste den schemalagda aktiviteten "Borttagning av inaktiva internet-bokningar" vara aktiverad, läs mer om Automatisk avbokning av övergivna bokningar.
  • Om "Tillåt bekräftelse av beställningar" är vald räcker det med att beställningen bekräftas för att den inte ska rensas bort. Inställningen "Timeout för internetbeställning" anger hur lång tid kunden har på sig att ta betala (eller bekräfta) beställningen".
  • Om funktionen är aktiverad visas tjänster för ej inloggade kunder. Om funktionen är inaktiverad måste kunderna logga in för att se tillgängliga tjänster.

...