Child pages
  • Dataskyddsreformen GDPR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Den här sidan kommer röra Dataskyddsförordningen som kommer träda i kraft 25:e maj 2018.

Vi kommer uppdatera denna sidan löpande med information.

Personuppgiftsansvarig

Ni som vår (BRPs) kund räknas som personuppgiftsansvarig.  

Personuppgiftsbiträde

BRP kommer efter att ett personuppgiftsbiträdesavtal signerats räknas som ert personuppgiftsbiträde, detta måste göras då vi under support har samma tillgång som ni har till personuppgifter. 

 

Brponly
Title

De frågor ni får in om personuppgiftsbiträden och dataskyddsförordningen - Vi ska vara personuppgiftsbiträden hos samtliga kunder innan 25:e maj 2018. Detta för vi har tillgång till deras personuppgifter.

För att räknas som personuppgiftsbiträde så krävs ett avtal som skall signeras mellan personuppgiftsansvarige (vår kund) och blivande personuppgiftsbiträdet (BRP).