Child pages
  • Objektet värdekort (produkt)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Brponly
Titleannan innehavare
"Innehavare" && "Mottagare (för rapport)" kommer att ersätts med dessa

 

Section
Column
width30%

Beställare:

Column
width70%

Detta är person som kortet tillhör sätt initialt till köparen av kortet.

Section
Column
width30%

Beställare är innehavare:

Column
width70%

När markera markerad är personen som är beställare även innehavare och kan nyttja kortet.  

Section
Column
width30%

Annan innehavare:

Column
width70%

När markera markerad användas fritextfältet "Annan innehavare" som då talar om vem som är innehåller information om nyttjare av kortet. När Annan innehavare är markera kan inte Beställare Beställaren nyttja kortet.