Child pages
  • Månadsavstämning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om man gått genom punkt 7 och det fortfarande inte stämmer, skicka ett supportärende till support@brpsystems.se med kontorader från er huvudbok för de konton som inte stämmer och en förklaring på vad ni tycker är fel. Vi tar gärna emot underlaget i excelform eller annat format man kan öppna med excel för att snabba upp felsökningen markanthanteringen av ditt ärende.