Child pages
  • Objektet värdekort (produkt)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Schema:

Column
width70%

Om ni vill begränsa nyttjanderätten inom giltighetstiden kan ni använda scheman enligt samma princip som för prislistor, se under rubriken Scheman.

Section
Column
width30%

Generera barcode:

Column
width70%

När ett värdekort beställes via webben eller api:t genereras en barcode och läggs in under värdekortets kortnummer.

Brponly
Titleannan innehavare
"Innehavare" && "Mottagare (för rapport)" kommer att ersätts med dessa

 

Section
Column
width30%

Beställare:

Column
width70%

Detta är person som kortet tillhör sätt initialt till köparen av kortet.

Section
Column
width30%

Beställare är innehavare:

Column
width70%

När markera är personen som är beställare även innehavare och kan nyttja kortet.  

Section
Column
width30%

Annan innehavare:

Column
width70%

När markera användas fritextfältet "Annan innehavare" som då talar om vem som är nyttjare av kortet. När Annan innehavare är markera kan inte Beställare nyttja kortet.