Child pages
  • Besök

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Om man UTpasserar via en UTläsare nollas besöket och det blir ett nytt besök vid nästa INpassering
  • Om man inte passerat via en INläsare innan man passerar en Inreläsare så hanteras passeringen som en INpassering

 

Exempel:
En kund passerar in på sitt abonnemang och får en godkänd inpassering kl 09.00. Kunden går hem utan att passera via en UTläsare och passerar senare samma dag in ytterligare en gång kl 17.00. Inpasseringen kl 09.00 behandlas i BRP som en inpassering och ett nytt besök medan inpasseringen kl 17.00 enbart är en inpassering.

...