Child pages
 • Webbkategorier

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Gå till Produkter > Inställningar > Webbkategorier
 2. Klicka på "Ny"
 3. Fyll i "Namn" och "Beskrivning" (och översättningar för dem)
 4. Ange vilken typ av produkter som ska ingå i webbkategorin. En webbkategori kan bara innehålla produkter av en produkttyp.
 5. Välj produkter som ska ingå i webbkategorin. Endast produkter som är bokbara via Internet är valbara. 
  1. Det går att ändra ordningen på produkterna med knapparna "Upp/Ned". 
  2. Tänk på att produkterna läggs från vänster till höger webb sidan. Har man ett smalt webbläsarfönster hamnar de under varandra.
 6. Kryssrutan "Visa" måste kryssas i för att webbkategorin ska bli synlig.
 7. En visningsperiod kan anges om man vill att webbkategorin bara ska vara synlig under en viss period. Slutdatum kan lämnas tom. Kryssrutan "Visa" måste vara ikryssad för att visningsperioden ska användas.
 8. Kryssa i "Framhäv" ifall webbkategorin ska exponeras med en annan färg i kundwebben.

 

Brponly
TitleVisa i appen

Alternativet "Visa i appen" har ingen effekt om systeminställning enableAppWebCategories är avstängd, vilket den är per default.