Child pages
  • Förbereda, rapportera och låsa tid

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Tid från tjänstebokning eller gruppaktivitetsbokning i BRPs klassiska klient. Denna visas i BRP Online, men kan endast ändras i den klassiska klienten.
  2. Tid som registrerats manuellt i BRP Online. Denna kan bara hanteras i BRP Online.

 

För anställda med timlön är planerad tid = summan av arbetspassen.

Abetad tid = arbetspass + bokningar (överlappande tid räknas bara en gång)

 

Månadslön, närvaro från tidstämpling

...