Child pages
  • Debitering av abonnemang

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Video
DescriptionVideo: Debitera ett abonnemang
Link/Debitera_abonnemang/Debitera_abonnemang.html

Månadsdebitera abonnemang

Under Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Katalog för autogirofiler" ställs den katalog in där filer för autogirodragningar och medgivanden skapas och dit de filer som läses in i BRP arkiveras. BRP:s Support hjälper till att ställa in detta. Skicka dragningsfilen efter att resultaten från månadens medgivandesändningar kommit, men i god tid innan löning eftersom en första dragning den 25:e ger bäst resultat.

Tips: Det kan vara en bra idé att använda en separat kassaenhet för autogirodragningarna. Då blir det en separat kassarapport över dem. Detta görs genom att skapa en ny kassaenhet, förslagsvis med namnet "Autogirokassa" och koppla den till en användare. Logga sedan in som den användaren när det är dags att göra autogirodragningar eller att hämta autogirofiler.

Debitera AutoGiro-abonnemang

Ekonomi > Fakturering > Debitera AutoGiro-abonnemang

Välj den månad abonnemangen skall debiteras för. Om det är mars och dragningen ska vara för april så välj "Debitera för: april". Klicka på "Sök". Nu visas alla giltiga AutoGiro-abonnemang som inte dragits för den valda månaden.

Markera de abonnemang som ska debiteras (välj alla med "Ctrl-A"). Klicka på "Fakturera". Nu debiteras alla abonnemang för en period - vanligtvis en månad. Finns abonnemang kvar i listan beror det på att förra månadens betalning inte är gjord. De abonnemangen kan då debiteras en gång till för att öka "Debiterad till" med ytterligare en period. Kostnaden för debiteringen faktureras kunderna och om det är valt att inkludera kundkonto så inkluderas även kostnaden för eventuella köp som gjorts mot kundkontot.

Allmänt

Ett abonnemang har en eller flera nyttjare samt en betalare. Abonnemanget kan också ha en betalarorganisation. Man kan också ange hur stor del av abonnemanget som företaget ska betala.

"Debitera autogiroabonnemang" berör aldrig tidigare fakturor. Om tidigare autogirofakturor studsat kan man dra dem igen genom att gå in under Ekonomi > Fakturering > Fakturor och skapa ytterligare en dragningsfil med Autogiro-knappen.

...

Debitering av abonnemang

Abonnemang som inte är av autogirotyp debiteras från Ekonomi > Fakturering > "Debitera abonnemang". I listan visas de aktiva abonnemang som är markerade att ingå i debiteringsrutinen samt inte är debiterade längre än valt datum. Observera att abonnemangen bara debiteras ett intervall vilket nödvändigtvis inte är fram till det datum man angav.

...

Under Inställningar > Inställningar (Ekonomi) kan man ange om man vill att kundkontoskulderna ska inkluderas eller ej vid faktureringen. Kontakta BRP:s support för att ändra denna inställning. Detta värde kan man också ställa in vid varje debiteringstillfälle.

Extra engångsbetalning för autogiroabonnemang

Extra engångsbetalning innebär att man anger en summa på abonnemanget som blir ett engångsbelopp som adderas vid nästa autogirokörning. Man kan sätta detta värde direkt på abonnemanget eller genom att gå till menyn Produkter > Abonnemang, söka fram abonnemanget, högerklicka och välja "Lägg till extra betalning...". Detta påverkar inte hur mycket en eventuell betalarorganisation betalar. Man kan även ange ett negativt belopp. Skulle totalsumman bli noll eller lägre skapas ingen autogirofaktura och engångsbeloppet minskas med så mycket som användes för att nolla fakturan.

Abonnemang som faktureras månadsvis

Följande inställning på abonnemangsprodukten gör att abonnemanget debiteras månadsvis.

...