Child pages
  • Arrangemangsdeltagare

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Ange hur många platser som ska bokas.
  2. Registrera i fältet "Deltagare" de personer som platserna ska bokas för. Lägg sedan till deltagarnamnen genom att klicka på pappersikonen ikonen "Papper/snöflinga" (Ny). Om ni inte vet namnen vid bokningstillfället kommer platserna att bokas med beställarens namn. Observera att ni endast kan skriva in samma antal namn i deltagarlistan som ni angett i fältet "Antal platser".

...