Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Markera aktuell kontraktstid i bokningsschemat.
  2. Klicka på "Beställning" för att öppna beställningsfönstret.
  3. Här finns det två alternativ:
    • Öppna beställningen (penna/pappersikonen) och med ikonen "Papper/penna" och klicka på "Fakturera".
    • Klicka på "Kassaikonen" och ta med beställningen till kassan. Kontraktet kan nu betalas direkt i kassan eller så kan ni skapa en faktura.

...