Child pages
  • Bokningar (statistik)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bokningar visar hur mycket som är bokat under en viss period utan att ta hänsyn till vad som debiterats.

Genom att avmarkera kryssrutan "Inkludera preliminära" exkluderas de bokningar som ligger på en beställning som är preliminär.

Om jämförelser av bokningar och försäljning

...