Child pages
  • Fakturera internetbokningar

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Väljer ni att alltid fakturera era webbokningar rekommenderar vi er att i BRP konfigurerar konfigurera en relativt lång tid innan borttag av bokningar sker.
  • Ska bokningar endast faktureras i undantagsfall rekommenderar vi att tiden sätts tillräckligt för att ni i era rutiner ska hinna bevaka om det finns bokningar som ska faktureras.

...