Child pages
  • Dricks

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Denna sida är uppdaterad och beskriver hur man kan hantera dricks med dagens EMV (chip) kortköp. Idag stöder inte betalterminaler dricks utan detta riktar sig mot köp där man kan skriva ut en nota, innan man tar betalt.

...

  • Öppna bordet eller beställningen och se till att den är medtagen till kassan. Klicka på knappen "Nota" (1). En nota (liknar ett kvitto) kommer ut på kvittoskrivaren. Den innehåller en rad som heter "extra". Här är det tänkt att kunden skriver dricksbeloppet. Om din nota saknar detta ber vi dig ta kontakt med vår BRPs support för att beställa en enkel malländring.

...