Child pages
  • Att skicka rapporter med e-post

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om flera rapporter skapas samtidigt (som när flera fakturor markerats under Ekonomi> Ekonomi > Fakturering > Fakturor) skickas rapporten direkt till respektive kund. Om en enda rapport skapas har du möjlighet att ändra brevets innehåll och mottagare.

...