Child pages
  • Bokningsetiketter

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Gå till Bokning > Planeringslistor.
  2. Ange från vilket bokningsintervall som bokningarna ska söka sökas fram.
  3. Markera aktuell bokning och högerklicka på den.
  4. Välj "Ta bort bokningsetikett".
  5. Välj vilken bokningsetikett som ska tas bort från bokningen.
  6. Vald etikett tas bort från kolumnen "Bokningsetiketter".