Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fakturadistribution kan i dagsläget leverera fakturan till kunden via:

...

Brponly
TitleMall vid 21 grams

För 21grams byts header-mallen ut mot header_invoice_21grams_{countrycode}.jasper.

...Val av distributionsmetod på enskilda kunder och organisationer

...