Child pages
  • Dricks

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(Klicka på bilden för att få den större)

  • På betala fönstret klicka klickar du först på knappen "Kort knappen " (1), sen slår du in 600 kr (2) och trycker på "OK" (3). Avsluta köpet med "OK" (4) för att debitera kunden. Efter köpet kommer ut ett kvitto med en rad där det står extra/växel 50 kr. Om din mall saknar detta ber vi dig ta kontakt med vår support för att beställa en enkel malländring.

...