Child pages
 • Bokningsetiketter

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Gå till Bokning > Inställningar > Bokningsetiketter.
 2. Markera aktuell bokningsetikett och klicka på "Visa" , eller alternativt dubbelklicka på den.
 3. Ändra namnet.
 4. Klicka på "OK" för att godkänna ändringen eller klicka på "Avbryt" för att ångra ändringen.

...

 1. Gå till Bokning > Inställningar > Bokningsetiketter.
 2. Markera aktuell resursetikett och klicka på "Radera". Även bokningsetiketter som används tas bort.
 3. På frågan som du får svara Svara "Ja" på frågan för att radera bokningsetiketten eller svara "Nej" för att ångra raderingen.

...

 1. Gå till Bokning > Planeringslistor.
 2. Ange från vilket bokningsintervall som bokningarna ska söka sökas fram.
 3. Markera aktuell bokning och högerklicka på den.
 4. Välj "Lägg till bokningsetikett".
 5. Välj vilken bokningsetikett som bokningen ska kopplas till.
 6. Vald etikett visas i kolumnen "Bokningsetiketter".

...