Child pages
  • Bokningsetiketter

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Gå till Bokning > Inställningar > Bokningsetiketter.
  2. Markera aktuell bokningsetikett och klicka på "Visa", eller dubbelklicka på den.
  3. Ändra namnet.
  4. Klicka på "OK" för att godkänna ändringen eller klicka på "Avbryt" för att ångra ändringen.

...