Child pages
  • Att skicka rapporter med e-post

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

När en rapport skickas ut via e-post kommer själva rapporten att bifogas som en pdf-fil. Textinnehållet i brevet kan du anpassa:

  1. Gå till Inställningar > Rapportmallar och , välj den rapport vars text du vill ändra.
  2. Skriv in texten i fältet "Textmall".

Automatiskt bifoga fil när en rapport skickas via e-post

Den här funktionen är användbar för att automatiskt bifoga kartor, bokningsvillkor eller liknande när en bekräftelse eller faktura skickas ut. Gör som följer:

  1. Gå till Kontaktregister > Anläggning(ar) och , välj fliken "Dokument". Lägg till de filer som du vill kunna bifoga automatiskt.
  2. Under Inställningar > Rapportmallar kan du välja , välj den rapport med vilken du vill bifoga en fil.
  3. Under "Vid e-post bifoga" kan du sedan välja bland de dokument du lade till i första steget.