Child pages
  • Kortanpassning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Tjänstetitlar
  • Organisationsavdelningar
  • Branscher
  • Säljstatus
  • Förmånsstatus

Lokala anpassningar av personkortet och organisationskortet

För att ändra personkortet, gå in under Inställningar > Inställningar > "Lokala anpassningar" och ändra personkortet eller organisationskortet genom att lägga till rader i stil med:

ifFirstName.required=true (obligatoriskt fält)
ifFirstName.hide=true (dolt fält)
ifFirstName.highlighted=true (annan bakgrundsfärg)

Det är också möjligt att ändra text, och exempelvis använda begreppet "Medlemsnummer" istället för kundnummer.

Vad som kan ändras framgår i brp\forms\PersonSOV.properties och OrganizationSOV.properties.