Child pages
  • Prospektrapport

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Gå till Kontaktregister > Inställningar > Egendefinierade fält.
  2. Klicka på "Ny", skriv namnet "Visningsdag", välj fältet "Typ: Datum" och kryssa i att det ska användas på person. Klicka "OK".
  3. Klicka på "Ny" igen, skriv namnet "Prospektorsak", välj fältet "Typ: Flervalslista" och kryssa i att det ska användas på person. Lägg till önskade "Listval" t.ex. "Har inte tid", "Tröttnar snabbt", "Valde en annan klubb", "För dyrt", "Ska flytta", "Övrigt", etc. Klicka "OK".

...