Child pages
  • Prospektrapport

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Gå till Kontaktregister > Inställningar > Egendefinierade fält.
  2. Klicka på "Ny", skriv namnet "Visningsdag", välj fältet "Typ: Datum" och kryssa i att det ska användas på person. Klicka "OK".
  3. Klicka på "Ny" igen, skriv namnet "Prospektorsak", välj fältet "Typ: Flervalslista" och kryssa i att det ska användas på person. Lägg till önskade "Listval" t.ex. "Har inte tid", "Tränar inte på sommaren", "Tröttnar snabbt", "Valde en annan klubb", "För dyrt", "Ska flytta", "Övrigt", etc. Klicka "OK".

...