Child pages
  • Bokningar (statistik)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bokningar visar hur mycket som är bokat under en viss period utan att ta hänsyn till vad som debiterats.

Om jämförelser av bokningar och försäljning

Observera att sifforna inte kan jämföras med de i statistiken över försäljning. Detta av följande anledningar.

...