Child pages
 • Värdekortsprodukten

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

VideoDescriptionVideo: KlippkortsproduktLink/Klippkortsprodukt/Klippkortsprodukt.html

Produkter > Produkter

Skapa en värdekortsprodukt

 1. Produkter > Produkter, välj "Ny" och fyll i de aktuella uppgifterna på basuppgiftsfliken.
 2. Sätt "Produkttyp: Värdekort"
 3. Gå till fliken "Värdekort"
  • Ange giltighetstid (i regel 12 månader)
  • Ange vilken typ av värdekort:
   • "Summa" om värdekortet ska innehålla pengar d.v.s. vara ett presentkort eller tillgodohavande.
   • "Produkt" om värdekortet ska innehålla ett antal produkter d.v.s. vara ett klippkort.
  • "Antal enheter" - ange hur många produkter kortet ska innehålla (endast för värdekort av typen "Produkt")
  • "Efterfakturera klipp" används för att räkna företagsklipp (se Företagsklippkort)
  • "Begränsad till valda produkter" - Om värdekortet är av typen summa kan värdekortet begränsas till att bara få användas till att köpa de produkter som väljs i fältet "Produkt" (se nedan). Denna funktion saknar stöd för varuautomater.
  • "Produkt" - välj en eller flera produkter som ska kunna betalas med kortet (endast för värdekort av typen "Produkt"). Om flera produkter väljs måste det vara samma momssats på de ingående produkterna och det är bara dessa som presenteras i val-listan.
  • "Fyll på tidigare värdekort" Används för att fylla på ett tidigare köpt värdekort av samma typ vid försäljning av värdekort istället för att skapa ett nytt. Summan av kortet blir då gamla kortets kvarvarande summa/klipp + nya kortets summa/klipp. Giltighetstiden börjar om på kortet i och med detta.
 4. På fliken "Pris" finns det möjlighet att fylla i priset för värdekortet.
 5. Avsluta genom att klicka på "OK".

...